យេីងនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នក។

24/7: 0417128734   0409602487

លេាកអ្នកអាចទូរសព្ទមកយេីងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលា ដេីម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកឯកទេសរបស់យេីងខ្ញុំ។ គោលការណ៍របស់យេីងខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតដែលយកអតិថិជនជាធំ។ Asian Funeral Specialists នឹងជួយអ្នកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរហូតដល់ចប់កម្មវិធី ព្រមទាំងចាត់ទុករាល់ពិធីបុណ្យជាពិធីបុណ្យញាតិសណ្ដានរបស់ពួកយេីង៕

សូមបំពេញពត៌មានលោកអ្នកនៅខាងក្រោម ដេីម្បីទាក់ទង

  ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំយល់ថាពិធីបុណ្យសពនិងប្រារព្ធវិញាណខណ្ឌគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនមកពីអាសុី។ ពួកយេីងមានបុគ្គលិករៀបចំពិធី ដែលមកពីសាសនាផ្សេងៗគ្នាដូចជា ពុទ្ធសាសនា, គ្រឹស្តសាសនានិង កាតូលិក។

  • សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំអាចរៀបចំនិងប្រារព្ធពិធីនៅវត្ត, វិហារ ឬទីបញ្ចុះសពតាមជម្រេីសរបស់អ្នក
  • អាចរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក
  • ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំអាចជួយទិញដីនៅទីបញ្ចុះសពព្រមទាំងសង់ផ្នូនិងរៀបចំផ្កាតុបតែងផ្នូ
  • ពួកយេីងផ្តល់សេវាកម្ម ជួយលោកអ្នកសរសេរសារថ្លែងមរណៈទុក្ខអំពីអ្នកចែកថាន
  • ជួយផ្តល់សេវាកម្មដាក់ឯកសារស្នេីសុំទិដ្ឋាការ (Visa) ដេីម្បីឱ្យញាតិសណ្ដានលោកអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពជាមួយលោកអ្នកព្រមទាំងគ្រួសារ
  • ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មថតវីដេអូនៃពិធីបុណ្យសព លក្ខណៈបែបផ្សាយផ្ទាល់
  • មានសេវាកម្មជួយស្នេីសុំ និង រែកអង្គាសថវិកាពីសមាគមន៍
  • ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាញាតិសណ្ដានដែលទេីបចែកថានរបស់លោកអ្នក អាចនឹងសង្ឃឹមថាត្រលប់ទៅស្រុកកំណេីតវិញ ដេីម្បីឱ្យបានបញ្ចុះសពគាត់ក្បែរញាតិសណ្ដានរបស់គាត់។ ដូច្នេះយេីងខ្ញុំក៏ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសពទៅកាន់ស្រុកកំណេីតរបស់គាត់ ដែលរហ័ស, តម្លៃសមរម្យនិងដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន៕

  សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអាសុី រៀបចំពិធីបុណ្យសព

  Head Office
  0417 128 734
  191 – 195 Springvale Road
  Springvale VIC 3171
  Get Directions

  Hollibone Chapel
  0417 128 734
  107 Victoria Street
  Seddon, VIC 3011
  Get Directions

  Knox Chapel
  0417 128 734
  Burwood Highway/Stud Road
  Wantirna, VIC 3152
  Get Directions

  Brighton Chapel
  0417 128 734
  124 Carpenter Street
  Brighton, VIC 6186
  Get Directions

  Allison Monkhouse
  0417 128 734
  193 Marine Parade
  Hastings, Vic 3915
  Get Directions

  ក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំមានបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលអាចទំនាក់ទំនងលោកអ្នកជាភាសាខ្មែរ, ភាសាចិន, ភាសាវៀតណាម, ភាសាថៃ, ភាសាកូរ៉េ, ភាសាឥណ្ឌូណេសុី និងភាសាឡាវ៕
  ទទួលទូរសព្ទលេាកអ្នក 24/7។: 0417 128 734